Apraksts

Izlasē ir iekļauti pēdējā desmitgadē tapušie latviešu dzejnieku darbi – gan trīsdesmitgadnieku lirika (Jo, K. Vērdiņš, I. Gaile u.c.), gan populāru un lasītāju mīlētu autoru dzejoļi (I. Ziedonis, U. Bērziņš u. c.); vārdu sakot, pārstāvētas visas dzejnieku paaudzes, tātad arī dažādi dzejas virzieni.
Sakārtotāja – latviešu valodas un literatūras skolotāja A. Vulfa. Priekšvārda autore – L. Vēze.
Izlase paredzēta skolu jaunatnei.

Iesaki draugiem