Apraksts

Mācību grāmata „Matemātika 10. klasei” paredzēta vidējās izglītības atbilstošā posma matemātikas satura apgūšanai.
Autori, rakstot šo grāmatu, centās sasaistīt vienotā veselumā savu ilggadējo pedagoģiskā darba pieredzi ar mūsdienīgajām metodiskajām nostādnēm, kas tika izstrādātas projektā „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģijas priekšmetos”.
Vielas izkārtojums grāmatā pilnībā atbilst jaunajiem vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem (apstiprināti LR Ministru kabinetā 2.09.2008 ).
Mācību grāmata satur 9 nodaļas: 3 no tām veltītas ģeometrijas tematiem, bet pārējās 6 – algebras jautājumu apskatam.

Iesaki draugiem