Apraksts

Grāmatā sniegtas pamatzināšanas par cilvēka organismu, tā orgānu un sistēmu normālajām funkcijām. Tā iecerēta galvenokārt kā rokasgrāmata bioloģijas skolotājiem un ārstiem, taču labi noderēs arī visiem, kuri mācās cilvēka fizioloģiju, – vidusskolu skolēniem, medicīnas skolu audzēkņiem un daudzu augstskolu studentiem.

Iesaki draugiem