Apraksts

Piecos gadu desmitos kopš pirmā „Universālās pavārgrāmatas” izdevuma tā ir iekarojusi sajūsmināto lasītāju atzinību. Katrs nākamais izdevums ir ticis papildināts, paplašināts un modernizēts atbilstoši laika garam. Vairākas paaudzes tieši šajā grāmatā ir meklējušas padomus visos jautājumos, kas saistīti ar ēdienu gatavošanu. Un tā šī it kā pieticīgā pavārgrāmata pamazām ir pārtapusi par apjomīgu universālu kulinārijas rokasgrāmatu.
Grāmatā ir stingi noteikts un pārskatāms recepšu izkārtojums, lakoniskais darba gaitas apraksts atvieglos virtuves soli. Klāt nākušas jaunas receptes gan no nacionālās, gan svešzemju virtuves, taču tajā pašā laikā liela uzmanība ir pievērsta vācu reģionālo kulinārijas tradīciju kopšanai. No iepriekšējiem izdevumiem ir saglabāts labi pazīstamais iedalījums recepšu grupās ar pamatrecepti kā bāzi. Iecienītā konditorejas nodaļa ir pārstrādāta un papildināta.

Iesaki draugiem