Apraksts

Mācību grāmatā „Mūzikas literatūra, 2. daļa” ietverta informācija par norisēm latviešu profesionālajā mūzikā no tās pirmsākumiem līdz 20. gs. vidum. Šis darbs ir īpaši vērtīgs ar to, ka tajā stāstīts arī par tiem komponistiem, kuri pēc otrā pasaules kara tika emigrējuši un turpmāk darbojušies ārzemēs. Līdz šim izdotajā mācību literatūrā šāda informācija netika sniegta.
Mācību grāmatā ir ietverti arī daudzveidīgi uzdevumi un vingrinājumi, kas domāti mācību materiāla veiksmīgai apguvei, kā arī zināšanu atkārtošanai un nostiprināšanai. Nošu piemēri ir prasmīgi atlasīti, sniedzot iespēju gan iepazīt svarīgākās latviešu mūzikas literatūras lappuses, gan muzicēt pašiem.

Iesaki draugiem