Apraksts

Burtnīca ir paredzēta komplektizdevumā ar J. Menča, V. Sūniņas mācību grāmatu “Matemātika 2. klasei”.
Mācību komplektā ietilpst: mācību grāmata, divas darba burtnīcas un metodiskais līdzeklis.

Iesaki draugiem