Apraksts

Grāmata “Varbūtību teorija un matemātiskā statistika” ir sadalīta divās daļās. Šajā, otrajā daļā iekļauti matemātiskās statistikas elementi: statistiskie dati un to raksturotāji, ģenerālkopas sadalījuma parametru novērtējumi, ticamības varbūtība un ticamības intervāls, statistiskās hipotēzes un to pārbaude. Apgūstot matemātisko statistiku, ieteicams izmantot arī šīs grāmatas 1. daļu (izdota Apgādā Zvaigzne ABC 2004. gadā), kur aplūkota gan klasiskā varbūtību teorija, gan arī dažādu gadījuma lielumu varbūtību sadalījumi un to raksturotāju īpašības.

Publikācijas

Iesaki draugiem