Apraksts

Lasot brāļu Kaudzīšu romānu "Mērnieku laiki", lasītājs iepazīst vairāk nekā simts gadus senus notikumus, var iejusties 19. gs beigu situācijā Piebalgā. Autori sīki un precīzi raksturo darbības vietu un dzīves apstākļus divos pagastos – Slātavā un Čangalienā. Mērnieku laiki 19. gs ir ļoti līdzīgi mērnieku laikiem mūsdienās – cilvēku īpašības nemainās. Brāļi Kaudzīši spilgti atklāj cilvēku raksturus, rīcību un savstarpējās attiecības.

Iesaki draugiem