Apraksts

Komplekts, kas sastāv no mācību grāmatas, darba burtnīcas un skolotāja grāmatas, ir tiešs turpinājums un noslēgums pamatskolas dabaszinību kursam.
Skolotāja grāmatā sniegti metodiskie ieteikumi stundu vadīšanai, skolotājiem noderīga papildinformācija, pārbaudes darbu paraugi un autoru sastādīta programma.

Iesaki draugiem