Apraksts

Divos bukletos apkopoti krievu valodas gramatikas likumi. Tie sniegti ļoti koncentrēti, izceļot svarīgāko.
Gramatikas tabulas palīdzēs mācīties valodu, atkārtot gramatikas konstrukcijas, atrast nepieciešamo skaidrojumu un izmantot to praktiski. Informatīvie bukleti būs noderīgi skolēniem un visiem citiem, kas vēlas padziļināt savas krievu valodas zināšanas.

Iesaki draugiem