Apraksts

Mācību grāmatā vielas izklāsts sadalīts 100 stundās – visa mācību gada garumā atbilstoši Valsts Pamatizglītības standartam. Taču skolotājam iespējams stundu sadalīt divās stundās vai arī divas stundas apvienot vienā. Risināmos piemērus un uzdevumus skolotājs var izvēlēties dažādos variantos. Katrā stundā ir teorijas daļa; daži pilnīgi atrisināti uzdevumi ar paskaidrojumiem; uzdevumi klases darbam; mājas darba uzdevumi, kuriem ir dotas atbildes.

Iesaki draugiem