Apraksts

Skolotāja grāmatā ievietota S. Janumas sastādītā algebras programma pamatskolas 7., 8. un 9. klasei. Tur dotas arī metodiskas norādes darbam ar 7. klases mācību grāmatu, paaugstinātas grūtības pakāpes uzdevumu atrisinājumi, mācību grāmatā piedāvāto kontroldarbu abu variantu atbildes un vēl divi papildu varianti.

Iesaki draugiem