Apraksts

Mācību komplekts „Ētika 3. klasei” veidots saskaņā ar pamatizglītības standartu ētikā 1.–3. klasei. Strādājot ar šo komplektu, bērni veidos pozitīvu attieksmi pret ētiskām vērtībām, attīstīs tikumiskas rīcības prasmes, mācīsies atbildīgi rīkoties, kops saskarsmes un sadarbības prasmes.
Komplektā ietilpst darba burtnīca skolēniem un rokasgrāmata skolotājiem.
Izdevums tulkots no latviešu valodas.

Iesaki draugiem