Apraksts

Latviešu-zviedru sarunvārdnīcā ir ietverti izteicieni un vārdi, kurus bieži lieto dažādās ikdienas situācijās, - vaicājot ceļu, braucot sabiedriskajā transportā vai iepērkoties veikalā. Šīs un arī citas situācijas ir apkopotas tematiskās nodaļās, vispirms piedāvājot vienkāršus izteicienus, kā arī īsus dialogus ar vairākiem jautājumu un atbilžu variantiem. Tiem seko alfabētiskā secībā sarindoti vārdi, kas, atbilstoši situācijai, ļauj precīzāk izsacīt lūgumu vai kādu citu vajadzību.
Sarunvārdnīca noderēs ikvienam, kas iecerējis doties uz Zviedriju tūrisma braucienā vai darba vizītē.
Kā mācību palīglīdzekli to var izmantot arī tie, kas apgūst zviedru valodu un vēlas paplašināt tematisko vārdu krājumu, kā arī attīstīt komunikatīvās iemaņas.

Iesaki draugiem