Apraksts

Reiz pastāvēja kāda sena un apslēpta gudrība, kas apvienoja visus dzīves garīgos un fiziskos likumus. Šī gudrība bija īstenais garīgo mācību un reliģiju avots uz mūsu planētas vēl pirms Jēzus, Muhameda, Ādama un Ievas un pat pirms pasaules rašanās. Šo gudrību sauc Kabala.
Vai pastāv Dievs? Kādēļ mēs esam šeit? Kāpēc pasaulē ir tik daudz ciešanu un sāpju? Kā mēs varam iegūt nepārtrauktu, mūžīgu laimi?
Kabala sniedz atbildes uz jautājumiem, kas nodarbinājuši cilvēku prātus jau kopš senseniem laikiem. Šī mācība ir iespaidojusi dižākās personības filozofijas, reliģijas un zinātnes pasaulē, vienlaikus paliekot nezināma sabiedrības vairākumam. Jehūda Bergs piedāvā jums nebijušu izdevību – iepazīt Kabalas brīnumaino spēku un pārbaudīt tā ietekmi dzīvē.
Jehūda Bergs ir starptautiski atzīts eksperts Kabalas jautājumos. Viņš vada lekcijas un popularizē šo seno gudrību Kabalas centros visā pasaulē.

Iesaki draugiem