Apraksts

Rokasgrāmata skolotājiem veidota kā metodisks līdzeklis. Tajā norādīta mācību satura apguves secība, apguvei paredzētais laiks un paredzamais rezultāts 3. klasē. Sniegti paskaidrojumi par darbu stundā, piedāvāti dažādi metodiskie paņēmieni mācību procesa organizēšanai.

Iesaki draugiem