Apraksts

Mācību līdzeklis ētikā 3. klasei veidots kā palīgs skolēniem un skolotājiem, lai atraisītu bērnos prasmi un vēlmi dalīties savās idejās un izjūtās, izmantojot zīmēšanu, rakstīšanu, diskusijas, situāciju analīzi, darbu grupās vai pāros, kas veicina savstarpējo saskarsmi un sapratni. 3. klasē skolēni apgūst prasmi saistīt noteiktu izvēli ar atbildību, pamatot to atbilstoši savam vecumam. Katras stundas noslēgumā bērniem ir iespēja analizēt mācību stundas laikā paveikto, vērtēt savu ieguldījumu.
Komplektā vēl ietilpst „Ētika 3. klasei. Rokasgrāmata skolotājiem”.

Iesaki draugiem