Apraksts

Krājumā īsi izklāstīta pamatskolas aritmētikas un algebras tā mācību viela, kas skolēniem ir pati svarīgākā un nepieciešamākā. Aplūkotas darbības ar skaitļiem, monomiem, polionomiem, algebriskajām daļām, vienādojumu un to sistēmu atrisināšana, nevienādību un to sistēmu atrisināšana, funkcijas, progresijas u.c.
Grāmatiņa paredzēta galvenokārt pamatskolēniem, lai palīdzētu viņiem atkārtot mācību vielu, apgūt uzdevumu risināšanas prasmi un sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem un eksāmeniem.

Publikācijas

Iesaki draugiem