Apraksts

Matemātikas formulās ir aptverti visi skolas matemātikas temati: skaitļi, algebra, ģeometrija (gan planimetrija, gan stereometrija), trigonometrija, vektori, svarīgāko funkciju grafiki. Ja kāds pamatlikums ir piemirsies (piemēram, kā aprēķina procentus vai – kā atrisina kvadrātvienādojumu), šeit jūs to atradīsiet!

Publikācijas

Iesaki draugiem