Apraksts

Komplektizdevumā iekļautie audiomateriāli ir pieejami šeit.

Skolotāja grāmata satur ieteikumus par mācību materiāla pielietošanu, mācību vielas plānojumu, stundas scenārija paraugu, pārbaudes darbu vērtēšanas principus un tabulas, klausīšanās tekstus, kā arī pārbaudes darbu atbildes.

Iesaki draugiem