Apraksts

Komplektizdevumā iekļautie audiomateriāli ir pieejami šeit.

Komplektizdevuma „Путь 1” pārstrādātais un papildinātais izdevums ir paredzēts krievu valodas kā otrās svešvalodas mācīšanai 10. klasē.
Pārbaudes darbi ir veidoti pēc tradicionālo valodas testu principa un atbilst krievu valodas 12. klases centralizētā eksāmena struktūrai un saturam. Mācību līdzekli var izmantot gan tematu apguves laikā, gan pārbaudot skolēnu zināšanas.

Iesaki draugiem