Apraksts

Šinī nelielajā vārdnīcā ļoti īsi un konkrēti izskaidroti visi tie cilvēka anatomijas, fizioloģijas un higiēnas jēdzieni, ar kuriem pamatskolēnam nākas saskarties, apgūstot bioloģijas kursu. Špikerī vienā mirklī iespējams noskaidrot jebkura sveša vai piemirsta jēdziena nozīmi.
Grāmatiņa, kas palīdz atkārtot mācību vielu un ātri sagatavoties dažādiem pārbaudes darbiem, paredzēta galvenokārt pamatskolēniem, taču var labi noderēt arī vidusskolēniem.

Iesaki draugiem