Apraksts

Mācību līdzeklis tiek izdots divās daļās. Tā saturs atbilst tehnisko augstskolu augstākās matemātikas kursa programmai. Mācību līdzekļa pirmā daļa satur šādas augstākās matemātikas nodaļas: lineārā algebra, vektoru algebra, analītiskā ģeometrija, funkcijas un robežas, viena argumenta funkciju diferenciālrēķini, vairāku argumentu funkciju diferenciālrēķini, kompleksie skaitļi.
Katra nodaļa sākas ar īsu teorētisku izklāstu: tajā definēti pamatjēdzieni un dotas pamatformulas. Pēc tam seko uzdevumu risinājumu paraugi ar sīkiem paskaidrojumiem, bet katra temata noslēgumā – uzdevumu numuri patstāvīgai risināšanai no uzdevumu krājuma: Aut. kol. Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā.

Publikācijas

Iesaki draugiem