Apraksts

„Šis krājums, kuru plānots izdot reizi divos, trijos gados, tika veidots, lai atspoguļotu mūsdienu latviešu teologu pārdomas, diskusijas un viedokļus. Grāmatā publicētie raksti iepazīstina ar jautājumiem un tēmām, ar kurām nodarbojas mūsdienu latviešu teologi. Tēmu spektrs aptver dažādas teoloģijas disciplīnas, reliģijas teorētisko un praktisko dimensiju, jo šos abus aspektus, manuprāt, ir neiespējami nošķirt.
Kaut gan krājumā lielākoties publicēti mūsdienu teologu – mūsu laikabiedru raksti, tomēr grāmatā ir (un, iespējams, arī būs) izņēmumi, proti, tiks publicēti arī spilgtu Latvijas okupācijas gadu teologu, mūsu skolotāju darbi, lai gan paši autori ir aizsaukti mūžībā. Viens no viņiem pavisam noteikti ir Nikolajs Plāte.
Grāmatas galvenais mērķis ir teoloģijas jautājumi. Taču, protams, ir iespējami arī izņēmumi, piemēram, analizējot Baznīcas vēsturi. Tāpēc mūsu pirmajā krājumā var lasīt arī vēsturnieka Alda Bergmaņa interesanto pētījumu.”, tā grāmatas atbildīgais redaktors Dr. Juris Rubenis.

Iesaki draugiem