Apraksts

Skolotāja grāmatā ietverta matemātikas programma 1.–3.klasei, metodiski norādījumi darbam ar grāmatu, konspektīvi izklāstīti katra temata teorētiskie pamati ieteicamie pārbaudes darbi un pētniecisko darbu paraugi.

Iesaki draugiem