Apraksts

Romānu “Krusttēva Toma būda” amerikāņu rakstniece Harieta Bīčere-Stova sarakstījusi 1852. gadā, bet tas joprojām aizkustina dažāda vecuma lasītājus visā pasaulē. 19. gadsimtā šī bija otra vislabāk pārdotā grāmata – uzreiz pēc Bībeles. Šai grāmatai piedēvēti nopelni gan Amerikas Pilsoņu kara aizsākšanā, gan verdzības atcelšanā.
Stāsts par tumšādainajiem vergiem, kurus Dienvidu štatos pārdod kā preci, bet kuri tomēr mīl, cieš un alkst brīvības tāpat kā baltie, ir tik aizraujošs, ka grāmatu nevar nolikt malā neizlasītu. Aprakstot savu varoņu piedzīvojumus – no sadzīves ainām līdz bēgšanai un izsekošanai, no šausminošas netaisnības līdz cildenai augstsirdībai –, rakstniece vienlaikus aicina domāt par nopietnām tēmām. Kas ietekmē cilvēka dzīvi – liktenis, nejaušība vai līdzcilvēku rīcība? Kā rīkoties, ja apkārtējie tevi grasās salauzt, – pretoties vai pakļauties? Kas palīdz izturēt sāpes un pazemojumu – ticība Dievam, lēnprātība vai cilvēka gara spēks?

"Krusttēva Toma būda" ir aizkustinošs stāsts, kuru lasot ir atļauts raudāt, bet šīs asaras attīra dvēseli.

Tulkojis Jūlijs Aldermanis.
Grāmata sagatavota pēc 1974. gada izdevuma.

Publikācijas

Iesaki draugiem