Apraksts

Krievu valodas tabulas domātas skolēniem, kas apgūst krievu valodu kā svešvalodu. Tās paredzētas izmantošanai valodas apguves sākumposmā.
Tabulas palīdzēs iemācīties lietot pareizas gramatiskās formas; izvairīties no kļūdām; sagatavoties pārbaudes darbiem un kontroldarbiem; nostiprināt un atsvaidzināt krievu valodas zināšanas.

Iesaki draugiem