Apraksts

Klajā nācis asprātīgā, jautrā, dzīvespriecīgā, ar īpatnu labsirdīgu humoru apveltītā latviešu mākslinieka grafiķa Reiņa Birzgaļa atlasīto un ilustrēto tautasdziesmu krājums Latvju dainas Reiņa Birzgaļa ilustrācijās.
Pēc 1971. gada izdevuma sagatavotajā grāmatā ietvertās tautasdziesmas draiski, sirsnīgi un atraktīvi ataino svarīgus cilvēka dzīves notikumus. Šī grāmata uzlabos omu un dos pozitīvu lādiņu visiem, kas mīl un ciena latvisko dzīvesziņu un humoru. Tā ir lieliska dāvana, dodoties ciemos pie draugiem un latviešu gadskārtu svētkos.
Dainas sakārtotas nodaļās: bērnība; mīlestība; darbs; tēvu zeme; svētki; alutiņš.

Reinis Birzgalis (1907–1990) pēc Valmieras ģimnāzijas beigšanas kļūst par aktieri Rīgā – sākumā mazu statisku lomu atveidotāju, tad Eduarda Smiļģa vadībā par vienu no spilgtākajiem raksturlomu tēlotājiem latviešu teātrī. Brīvajā laikā rodas tautasdziesmu grafiskās interpretācijas.
1944. gadā Reinis Birzgalis dodas prom no Latvijas trimdā. Viņš ir aktīvs latviešu trimdas teātra organizētājs, režisors un aktieris, sākumā Eslingenē – VFR, vēlāk ASV, kur ar Bostonas latviešu teātra ansambli sniedz izrādes latviešu centros Amerikā.
Latvijā 1971. gadā lasītāji ir saņēmuši 1942. gadā Rīgā “Zelta Ābeles” izdotās grāmatas “Latvju daiņas” jaunu izdevumu, 1977. gadā mākslinieka karikatūru krājumu “Letiņš trimdā” un 1981. gadā – atmiņu grāmatu “Šoreiz bez grima”.

Iesaki draugiem