Apraksts

Konspektīvs Latvijas vēstures materiāls palīdzēs skolēniem veiksmīgāk sagatavoties 9. klases izlaiduma eksāmenam vēsturē.
Tas var noderēt, arī gatavojoties naturalizācijas eksāmenam un atkārtojot Latvijas vēstures kursu.

Iesaki draugiem