Apraksts

Burtnīcā ietvertie jautājumi un attēli rosinās skolēnus sarunāties, spriest par dažādām tēmām. Ētikas stundās tiks atvēlēts laiks jūtu attīstībai, pārdomām par sevi, sarunām par draudzību, prieku, labo un ļauno, dzīvību. Skolēni mācīsies draudzīgi sadzīvot; būt atbildīgi par saviem vārdiem un rīcību; kops savu emocionālo pasauli; attīstīs pārliecību par sevi, ticību labajam, taisnīgumam. Katrā stundā bērniem būs iespēja veikt pašizvērtēšanu.
Komplektā vēl ietilpst „Ētika 1. klasei. Rokasgrāmata skolotājiem”.
Burtnīca tulkota no latviešu valodas.

Iesaki draugiem