Apraksts

Izcilā latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa epifāniju izlasē iekļauti interesantākie šī savdabīgā žanra paraugi. Epifānijas caurauž filozofiska dzīves uztvere, dziļš skatījums uz pasauli. Īpaša vērtība ir I. Ziedoņa spilgtā, neparastā tēlainība, viņa bagātīgā un krāšņā latviešu valoda.
Izdevums paredzēts skolu jaunatnei.

Publikācijas

Iesaki draugiem