Apraksts

Pirmā oriģinālgrāmata sērijā “Bizness un karjera”. Grāmatas autore Ludmila Rita Dombrovska ir ieguvusi maģistra grādu sabiedrības vadībā, veidojusi un vadījusi personāla vadības struktūrvienības dažādās valsts pārvaldes iestādēs, darbojusies Valsts civildienesta organizētajā Konsultatīvajā padomē un Latvijas Personāla vadības asociācijā, kā arī vadījusi seminārus Latvijas Biznesa skolā un Banku augstskolā.
Grāmatas autore iepazīstina lasītājus ar cilvēkresursu kapitāla vadības teoriju, kā arī piedāvā praktiskus dažādu situāciju risinājuma piemērus. Jūs uzzināsiet:
♦ kādi ir cilvēkresursu vadības mērķi, funkcijas un loma,
♦ kā plānot un novērtēt cilvēkresursu kapitālu (kā meklēt personālu, vadīt atlases intervijas un izstrādāt atlasi reglamentējošos normatīvos aktus),
♦ kā organizēt personāla mācības un darbu,
♦ kāda ir citu valstu pieredze personāla mācību nodrošināšanā,
♦ kā motivēt darbiniekus un noteikt atalgojumu.
L. R. Dombrovskas oriģinālgrāmata “Cilvēkresursu kapitāla vadība” noderēs gan lielu, gan mazu uzņēmumu vadītājiem, personāla dienesta darbiniekiem, kā arī personāla vadības studentiem.

Iesaki draugiem