Apraksts

Kārļa Zariņa (1889–1978) – novelista, stāstnieka, romānista – ražīgākais daiļrades periods ir 20. gadsimta 20.–30. gadi un 40. gadu sākums. Pēc Otrā pasaules kara rakstnieks dzīvo Latvijā, bet nepublicē nevienu rakstu rindu.
Romāns „Dzīvība un trīs nāves” (1921) aizved lasītāju uz 1906. gadu – revolūcijas atplūdu un reakcijas sākuma laiku. K. Zariņš rāda cilvēkus – avantūristus, sociāli pazemotos, līdztecētājus, sapņotājus u. c. –, kas revolūcijā iesaistījās bez noteiktiem mērķiem, piedzīvojumus un asas izjūtas meklējot. Autors akcentē domu par dzīves, dzīvības un vispār pasaules absurdumu.
Savu redzējumu par Kārli Zariņu šajā izdevumā piedāvā literatūrzinātniece Dace Lūse.

Iesaki draugiem