Apraksts

Sarunvārdnīcā iekļauti paši nepieciešamākie vārdi un frāzes, ko izmantot dažādās situācijās. Desmit tematiskajās nodaļās ir: visbiežāk lietojamās saskarsmes frāzes un teikumi; frāzes, kuras var noderēt sarežģītās situācijās; cita ļoti noderīga īsa informācija. Sarunvārdnīcu var izmantot arī latviešu valodas apguvei.

Iesaki draugiem