Apraksts

Grāmatiņa sniedz pilnīgu, konspektīvu un labi pārskatāmu informāciju par nozīmīgākajiem latviešu valodas pareizrakstības un gramatikas likumiem, vārdu saīsināšanu un atsevišķiem stilistikas jautājumiem, kas saistīti ar pareizu vārdu izvēli.
Krājumā sniegts arī plašs, bet lakonisks līdzīgo vārdu dažādo nozīmju skaidrojums.

Iesaki draugiem