Apraksts

Sērijā latviešu valodas pareizrakstība iekļauti trīs darbi: tabulas, darba lapas vidusskolēniem un kontrollapas skolotājiem.
Darba lapas vidusskolēniem sniedz iespēju daudzpusīgiem vingrinājumiem pareizrakstības iemaņu apguvē.

Iesaki draugiem