Apraksts

Tabulas atgādina par ortogrāfijas, interpunkcijas un dažiem stilistikas nosacījumiem, kuru ievērošana nodrošina pareizu rakstību.
Sērijā Latviešu valodas pareizrakstība vēl būs Darba lapas vidusskolēniem un Kontrollapas skolotājiem.

Iesaki draugiem