Apraksts

Mācību komplekts, kas sastāv no mācību grāmatas, divām darba burtnīcām un metodiskā līdzekļa, visumā atbilst obligātajam mācību saturam un pamatprasībām mācību priekšmeta apguvei, ko nosaka pamatizglītības standarts matemātikā attiecībā uz matemātikas apguvi 1.–3. klasē. Otrās klases mācību grāmatas saturs pamatvilcienos saskan ar ieteikumiem, kas sniegti IZM ISEC sagatavotajā matemātikas programmas paraugā.
Mācību grāmatas pamatmateriāls ir saskaitīšana un atņemšana pirmā simta apjomā bez pārejas un ar pāreju citā desmitā; aplūkota arī reizināšana un dalīšana.
Mācību grāmatā ievietots atsevišķi sabrošēts ieliktnis, kas satur sagriežamas lapas signālkartītes, skaitļu lineāla un “naudas” izgatavošanai un punktiņspēlei, ar kuru skolēni veic zināšanu paškontroli (sīkus norādījumus skolotājs var izlasīt metodiskajā līdzeklī).

Iesaki draugiem