Apraksts

Skolotāja grāmata piedāvā mācību programmu, izmantojamo mācību metožu un paņēmienu izklāstu, mācību tematu metodisko apskatu, pārbaudes darbus un to vērtēšanas kritērijus.
Mācību komplektu „Valodas labirinti. Latviešu valoda 6. klasei” veido: mācību grāmata, darba lapas, skolotāja grāmata.

Iesaki draugiem