Apraksts

Vārdnīcā apkopoti apmēram 1360 latviešu folklorā sastopami vārdi ar tautasdziesmu, mīklu, paražu, teiku, pasaku piemēriem un apmēram 330 zīmējumiem. Vārdi saistās ar seno latviešu sētu un saimi – darbarīki, trauki, apģērbs, apavi, garuma, svara un tilpuma mērvienības un naudas vienības; iekļauti arī daži augu un dzīvnieku nosaukumi ar simbolisku nozīmi. Ļoti vienkāršoti skaidroti mitoloģiskie priekšstati.
Vārdnīca iecerēta kā palīgs skolotājiem, bet to var izmantot arī skolēni gan literatūras stundās folkloras labākai uztverei un izpratnei, gan vārdu krājuma paplašināšanai un latviskas valodas izjūtas kopšanai, gan mūsu garīgās un materiālās kultūras iepazīšanai.

Iesaki draugiem