Apraksts

Šī mācību vārdnīca paredzēta tiem, kuri mācās latviešu vai krievu valodu, iegūst izglītību bilingvāli, lasa vai tulko vidēji garus tekstus latviešu valodā, kā arī tiem, kuriem ikdienā nepieciešams gan saprast, gan pašiem to lietot.
Katrā vārdnīcas daļā ievietots ap 16 000 pamatvārdu, kas atspoguļo mūsdienu literāro valodu. Vārdnīcā iekļautie vārdi tiek plaši lietoti mācību procesā, sadzīvē, kā arī sastopami presē. Samērā daudz vietas vārdnīcā ierādīts biežāk lietotajai zinātniskajai un tehniskajai terminoloģijai, preses un publicistikas leksikai, sarunvalodas vārdiem un frazeoloģiskajiem savienojumiem.
Vārdnīcai ir divi pielikumi: ģeogrāfisko nosaukumu un tautu grupu nosaukumu pielikums.

Iesaki draugiem