Apraksts

Lekciju konspekts inženierzinātņu un dabaszinātņu studentiem – paredzēts bakalaura studijām. Viss izklāstītais kurss ir orientēts galvenokārt uz matemātikas vienkāršākiem praktiskiem lietojumiem, vispārīgās matemātikas kultūras un eksaktās domāšanas attīstīšanu.
2. daļas temati ir Analītiskā ģeometrija, Lineārās telpas un Lineārās transformācijas.
Praktiskajām nodarbībām ieteicams izmantot grāmatu „Uzdevumu krājums augstākajā matemātikā”.

Iesaki draugiem