Apraksts

Skolotāja grāmata ir mūzikas mācību komplekta sastāvdaļa, kurā sniegti komentāri par mācību saturu, metodiski ieteikumi, tematiskā plānojuma paraugs, vērtēšanas pamatprincipi, kritēriji pārbaudes darbu veidošanai un darbu paraugi, kā arī iekļauti oriģināldziesmu pavadījumi.

Iesaki draugiem