Apraksts

Šī ir pirmā latviešu-krievu vārdnīca, kurā vārdu nozīmi var ne tikai izlasīt, bet arī redzēt, jo vārdu šķirkļi papildināti gan ar piemēriem, gan ilustrācijām. Vārdnīcā ievietoti arī krāsaini tematisku attēlu ieliktņi.
Vārdnīca paredzēta galvenokārt tiem, kuri mācās latviešu valodu, kā arī tiem, kuri vēlas uzlabot latviešu valodas zināšanas un papildināt savu vārdu krājumu.
Vārdnīca noderēs arī latviešu valodas lietotājiem, kuri apgūst krievu valodu.

Vārdnīcā ir
vairāk nekā 16 000 pamatvārdu, kas tiek plaši lietoti mācību procesā, sadzīvē, kā arī sastopami presē;
vairāki simti ilustrāciju;
ģeogrāfisko nosaukumu, tautu un tautu grupu nosaukumu, kā arī plašs gramatikas pielikums un krievu-latviešu vārdu rādītājs.
Vārdu rādītājs noderēs, lai noskaidrotu, pie kāda šķirkļa meklējama attiecīgā vārda nozīme.


Настоящий словарь является первым латышско-русским словарем, в котором значение слов можно не только прочитать, но и увидеть, так как непосредственно в тексте словаря помещены многочисленные иллюстрации, а также тематические цветные вкладки.
Словарь предназначен главным образом для тех, кто изучает латышский язык, а также желает усовершенствовать свои знания по латышскому языку и пополнить словарный запас.
Словарь будет полезен также изучающим русский язык.

Словарь содержит
около 16 000 заглавных слов, отражающих лексику современного латышского языка;
несколько сотен иллюстраций;
список географических названий, список народов и народностей, а также грамматическое приложение и русско-латышский указатель.
Указателем удобно пользоваться, чтобы узнать, в какой словарной статье следует искать значение соответствующего слова.

Iesaki draugiem