Apraksts

Skaitļu slejas ir īpašā veidā iekārtots vingrinājumu krājums, kas dod iespēju ātri pārbaudīt atrisinājumu pareizību. Katra sleja ar horizontālām līnijām sadalīta apmēram 3 cm (6 rūtiņu) joslās. Katrā joslā ievietoti 3 piemēri. Tādās pašās joslās sadalītas arī atbilžu slejas. Rezultātu pierakstam skolēns uz rūtiņu papīra sagatavo savu sleju, novelkot horizontālās līnijas ik pēc 6 rūtiņām. Skolēna sleju pieliekot blakus atbilžu slejai, tūlīt var pamanīt kļūdainos rezultātus. Ja nepieciešams, risināšanai var izmantot speciālu burtnīcu vai piezīmju lapas. Skaitļu slejas sastādītas divos variantos. Atbilžu slejas ievietotas atsevišķi sabrošētā pielikumā, ko pēc vajadzības var izņemt no vingrinājumu brošūras.

Skaitļu sleju 3. daļā (ģeometrija) ir šādas nodaļas: I. Punkti, līnijas, leņķi. II. Trijstūri un to vienādība. III. Četrstūri. IV. Proporcionāli nogriežņi. Trijstūru līdzība. V. Pitagora teorēma. VI. Leņķi un nogriežņi riņķī. VII. Regulāri daudzstūri. VIII. Taisne un riņķa līnija koordinātu plaknē. IX. Vektori. X. Ķermeņu virsmu laukumi un tilpumi. Metodiska nianse: daudzi zīmējumi tīši zīmēti neprecīzi, lai skolēns varētu no dotajiem lielumiem secināt, kādai patiesībā jāizskatās atbilstošajai figūrai.

Iesaki draugiem