Apraksts

Algebras vingrinājumu komplekta 2. daļa (atbilstoši mācību grāmatas 2. daļai) satur 45 vingrinājumus, 7 noslēguma testus un 7 kontroldarbus. Aiz katra vingrinājuma numura norādīts tas paragrāfs un temats mācību grāmatas 2. daļā, uz kuru šis vingrinājums attiecas. Visiem uzdevumiem (izņemot pierādījuma un grafiku konstrukcijas uzdevumus) dotas atbildes.

Iesaki draugiem