Apraksts

Krievu - latviešu kabatas vārdnīca paredzēta tiem, kuri mācās krievu vai latviešu valodu, iegūst izglītību bilingvāli, lasa vai tulko vidēji grūtus tekstus krievu valodā, kā arī tiem, kuriem ikdienā nepieciešams saprast un lietot krievu valodu.
Vārdnīcā ievietots ap 18 000 pamatvārdu, kas atspoguļo mūsdienu literāro krievu valodu.

Iesaki draugiem