Apraksts

Darba burtnīca paredzēta mācību grāmatas Challenge 5 tēmu, valodas struktūru un vārdu krājuma nostiprināšanai un attīstīšanai.
Līdzās gramatiskajiem un leksiskajiem vingrinājumiem doti vingrinājumi visu četru valodas prasmju izkopšanai un praktiskai pielietošanai.
Aiz katras nodaļas dots izvērsts pielikums, kas apkopo pamatskolas gados apgūto valodas gramatisko un leksisko materiālu.

Iesaki draugiem