Apraksts

Mūzikas burtnīca izmantojama kopā ar I. Vilkārses un I. Čerpinskas mācību grāmatu “Mūzika 3. klasei”.
Tajā iekļauti praktiskas darbošanās uzdevumi, kas palīdzēs nostiprināt jaunās teorētiskās vielas apguvi. Salīdzinoši vairāk izmantoti mācību testi, kas radina skolēnus patstāvīgi domāt, vērtēt, ieklausīties un secināt.

Iesaki draugiem