Apraksts

Skaitļu slejas ir īpašā veidā iekārtots vingrinājumu krājums, kas dod iespēju ātri pārbaudīt atrisinājumu pareizību. Katra sleja ar horizontālām līnijām sadalīta apmēram 3 cm (6 rūtiņu) joslās. Katrā joslā ievietoti 3 piemēri. Tādās pašās joslās sadalītas arī atbilžu slejas. Rezultātu pierakstam skolēns uz rūtiņu papīra sagatavo savu sleju, novelkot horizontālās līnijas ik pēc 6 rūtiņām. Skolēna sleju pieliekot blakus atbilžu slejai, tūlīt var pamanīt kļūdainos rezultātus. Ja nepieciešams, risināšanai var izmantot speciālu burtnīcu vai piezīmju lapas. Skaitļu slejas sastādītas divos variantos. Atbilžu slejas ievietotas atsevišķi sabrošētā pielikumā, ko pēc vajadzības var izņemt no vingrinājumu brošūras.

Skaitļu sleju 2. daļā (algebra) ir šādas nodaļas: I. Algebrisko izteiksmju vērtība. II. Monomi. III. Polinomi. IV. Saīsinātās reizināšanas formulas. V. Polinomu sadalīšana reizinātājos. VI. Algebriskās daļas. VII. Pirmās pakāpes vienādojumi un nevienādības. VIII. Pakāpes un saknes. IX. Otrās pakāpes vienādojumi un nevienādības. X. Funkcijas. XI. Trigonometriskās izteiksmes.

Iesaki draugiem